Depreme Dayanıklılık Testi

MühendisBinanın hasarlı, yetersiz veya güvensiz olduğunu belirlemek nispeten daha kolay, tam güvenilir olduğunu belirlemek ise çok daha zordur. Yapılacak tüm çalışmalar sonucu bina; mimari ve statik tasarımınız uygun, kesitleriniz yeterli, beton kaliteniz uygun, demir cinsi, miktarı, aderans boyu, etriye aralıkları uygun,zemin taşıma gücü yeterli yani kısaca yeni deprem yönetmeliğine görede bir sıkıntı yoksa vede ilave eklentiler, tadilatlar, zeminde deformasyonlar, bina altındaki iş yerlerinin çalışma şartları gibi iç ve dış etkenlerle zarar görmemişse; bu bilgiler ışığında binanız yeni yönetmeliklerle de uyum içinde denebilir.

Ancak; tüm bunlara karşın,bir çok yapıda; binaya zarar vermeden, tüm yapı elemanlarıyla, toprak altındaki bina temellerinin net ve kusursuz olarak incelenemeyeceği de aşikardır. Temel cinsi, temel kesiti, temel betonu, temel demirleri, zemin iyileştirmeleri tahkikleri için varsa eski projeler incelemekte ve alınabilen tüm bilgiler çerçevesinde yapının genel durumu da göz önüne alarak, kısmen de mühendislik önsezileri ve varsayımlarla hareket edilebileceğini düşündüğümüzü de bilmenizi önemle belirtmek isteriz. Bu durumda neyi, neden incelenemediği belirtilerek, eldeki bilgi ve bulgular çerçevesinde yorumlandığı kanaatindeyiz.

Bu da yapılacak  çalışmaların eldeki veriler ışığında; üst yapısı sağlam olmayan binalar için yeterli  sonuç vermesine rağmen, bulunan tüm veriler sağlıklı da olsa; temeli ve her elemanı incelenememiş bir yapıya da; tam güvenilir denmesine imkan bırakmadığı düşüncesindeyiz.

Bir yapının sağlamlığı; İyi bir mühendislik hizmeti alıp almadığıyla, yapım yılındaki yönetmeliklerle, mimari ve statik bina tasarımıyla, temel cinsiyle, kullanılan betonun kalitesi vibrasyonu kürüyle, kullanılan demirin cinsiyle, kalitesiyle, demir montajıyla, aderans mesafeleriyle binanın oturduğu zeminle, bina yapımında baz alınan zemin değerleriyle, kullanılan diğer malzemelerle, geçirdiği tadilatlarla, bina altındaki iş yerlerinin kullanım amacıyla, maruz kaldığı; fiziksel, biyolojik, dinamik iç-dış  ve daha bir çok etkenle ilgilidir.

Unutmayınız ki yapılarında insanlar gibi bir ömrü vardır. Doğarlar, büyürler, yıpranırlar, yorulurlar,  yaşlanırlar ve ölürler...  Önemli olan;  sizin bu yapı ömrünün hangi aşamasında bu yapı içinde yaşamaya devam ettiğinizdir. Bu çalışmalar; bir nebze  bunların cevabını almanıza yardımcı olur. Yapılacak çalışmalar  sonucunda; binanız da yapım eksiklikleri, yıpranmış ve yorulmuş olduğu gerçekleri ortaya çıkarsa; artık bu yapıyı terk etmenin de zamanı gelmiş demektir. Yapınız bu durumda ise; son yönetmeliklere uygun ve tam mühendislik hizmeti almış genç bir yapı içinde yaşamanız en doğru çözümdür.

Bilgi: Firmamız; karot almaz, beton ve demir  testleri  yapmaz, bina dayanım raporu vermez, bina depreme dayanıklılık testi yapmaz, yapı deprem raporu vermez, bina deprem raporu vermez, bina hasar tespiti yapmaz, bina dayanıklılık testi yapmaz, depreme dayanıklılık raporu vermez,  bunlarla ilgili  ücretli danışmanlık yada aracılık yapmaz.  Güçlendirme projesi ve inşaatı yapmaz. Size özel bir firma tavsiyesinde  bulunmaz ve aracılık etmez.

Firmamız sizden aldığı bilgiler doğrultusunda;  daha detaylı  bilgi almanız için size;  Belediyeler, Teknik Üniversiteler ve Bayındırlık il Müdürlükleri gibi resmi kurumlara  başvurmanızı  önerebilir  ve  izlemeniz gereken yol hakkında size kişisel görüş bildirebilir. Bunun içinde; hiç bir bedel talep etmez. 

Bu sebeple,  yukarıdaki  görüşlerimizi;  resmi bilgiler değil, kişisel inşaat mühendisi görüşlerimiz  olarak değerlendirmeniz gerekir.

Ancak; Resmi kurumlardan alacağınız bilgi, tavsiye, analiz, test, rapor yada sonuçlardan sonra  mevcut binanızı  bedeli karşılığında yada kat karşılığı olarak yeniden inşa ettirmeye karar verirseniz; bundan sonrası da bizim işimizdir. 

Firmamız, inşaat yapım aşamaları ile ilgili; yasa ve yönetmelikler çerçevesinde size çok detaylı güncel bilgiler verebilir. Ancak; yürürlükteki yasa ve yönetmelikler dışında ek kazanım talepleriniz olursa; firmamız bunları gerçekleştiremez. Firmamız yapamayacağı hiç bir iş için söz vermez yada taahhüt de bulunmaz. Bizim için esas olan inşaatın her aşamasının; fen kuralları, yürürlükteki yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yapılmasıdır.

Mevcut binanızın yerine  yada imarlı  diğer bir arsanıza, güncel imar durumuna göre  normal kat, çatı katı, bodrum, otopark  gibi eklentilerle maksimum ne kadar inşaat yapılabileceğini  ve yapılacak bu yeni inşaata ait;  ana kütleyi, görsellerini, vitrifiye, yer, duvar karosu, kapı, pencere gibi yüzlerce görsel malzemeleri ve yapılması gerekli diğer  tüm iş kalemlerini marka, cins, miktar olarak  tek tek içeren özel bir  teknik ihale şartnamesini ve buna bağlı  inşaat yapım sözleşme taslağını ise ( bedeli karşılığında ) sizin için hazırlayabiliriz

Bu çalışmadan sonra da; bizden alacağınız güncel bilgiler ışığında; bedeli karşılığı  yada kat karşılığı inşaatınızda yapılacakları ve yaklaşık maliyetinizi  bilerek inşaatınızı ister bize, isterseniz de başka firmalara yaptırabilirsiniz.

Daha Fazla Bilgi Alın

MühendisÜcretsiz olarak, bilgi formumuzu doldurarak binanızın sağlamlığı ve yapınızın depreme dayanıklılığını tayin etmek için izlemeniz gereken en doğru ve güvenilir yol hakkında daha fazla bilgi alabilir, binanızın deprememe dayanıklılığını test etme konusunda güvenilir ve hızlı adımlar atabilirsiniz. Formumuzu doldurarak:

  • Ücretsiz bilgi alın
  • Doğru adımlara yönlenin
  • Mühendislerimiz size destek olsun
  • Hemen aklınızdaki soru işaretleri kalksın

Ayrıca Okuyunuz

Aşağıdaki diğer makalelerden deprem ve yapı sağlamlığı konusunda daha detaylı bilgi alabilirsiniz, ilgilendiğiniz konu başlığına tek tıklayınız: